Het team van de Ambelt Academie verzorgt bijeenkomsten en studiedagen op locatie.

Een bijeenkomst van een dagdeel kost € 760.

Een bijeenkomst is opgebouwd uit een dagdeel voorbereiding en een dagdeel uitvoering. In totaal komt dit op een tijdsbesteding van acht uur (8 x €
95= € 760). Deze uren zijn voor de voorbereiding, uitvoering en de tegemoetkoming in reistijd en reiskosten. Indien de enkele reis naar uw locatie meer dan veertig km is, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Bij onze nascholingsactiviteiten is sprake van vrijstelling voor BTW omdat de Ambelt Academie is gecertificeerd en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De datum van uitvoering kan in overleg gepland worden, evenals het tijdstip.

Om het interactieve karakter van de bijeenkomst te kunnen behouden, is het wenselijk dat de groep niet groter is dan ongeveer 20 deelnemers. Een aantal trainingen wordt verzorgd door een communicatieacteur. Het maximum aantal deelnemers is in dat geval ongeveer twaalf in verband met de verschillende werkvormen. Bij meerdere deelnemers kunnen wij in overleg met u een extra acteur inzetten. 

Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met donderdag contact met ons opnemen via telefoonnummer 038 - 454 19 95 of via academie@ambelt.nl.