Locaties
Wij verzorgen studiebijeenkomsten, studiedagen, cursussen en trainingen vanuit onze leslocatie in het Hengeveld College te Zwolle. De lezingen zijn op de Ambelt Herfte te Zwolle. Wij kunnen onze cursussen ook incompany verzorgen. Daarnaast zijn wij ook bereid een volledige studiedag met sprekers en workshops voor u te organiseren.

Inschrijven
U kunt zich voor een studiebijeenkomst, cursus of lezing inschrijven door middel van het digitaal aanmeldformulier. U vindt dit formulier op de pagina van de betreffende cursus op www.ambeltacademie.nl. Na uw eerste inschrijving ontvangt u van de Ambelt Academie uw accountgegevens. Kort na het insturen van uw aanmeldformulier ontvangt u per email een bevestiging van de inschrijving. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via academie@ambelt.nl.


Gecertificeerd opleidingsinstituut
De Ambelt Academie is gecertificeerd en geregistreerd door het Centraal
Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet aan een groot
aantal kwaliteitseisen. De certificering is voor een periode van vier jaar toegekend.
De Ambelt Academie is daardoor een erkende instelling als bedoeld
in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid
bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door
een instelling die erkend is.

Registerpunten
Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer u zich registreert geeft u aan dat u zich blijft ontwikkelen. U draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij u is het onderwijs in goede handen.

Wij hebben onze cursussen laten beoordelen door registerleraar.nl. Bij de cursus staat vermeld of de cursus is goedgekeurd door registerleraar.nl

Kosten
Bij de meeste activiteiten staan de kosten vermeld.
Voor studieactiviteiten op locatie en voor maatwerk ontvangt u vooraf een offerte.

Aanvullende informatie activiteit

U ontvangt ongeveer vier weken voor aanvang van de activiteit meer informatie over de doorgang ervan.

Betaling
De factuur voor het verschuldigde bedrag wordt, na de (laatste) bijeenkomst naar het door u ingevulde adres gestuurd. Indien de bijeenkomsten plaatsvinden in twee kalenderjaren ontvangt u per kalenderjaar een factuur. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

Annulering
Tot vier weken voor de start van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering na deze vier weken bent u het gehele cursusgeld verschuldigd. Individuele deelnemers hebben bij ziekte of verhindering het recht een plaatsvervanger te sturen. Dit dient per email aangegeven te worden onder vermelding van de persoonsgegevens van de plaatsvervanger.

Eigendomsrechten
De lesmaterialen blijven te allen tijde eigendom van de Ambelt Academie. Handouts mogen voor gebruik binnen de eigen school gekopieerd worden. Bij sommige cursussen zijn boeken, dvd’s en cd’s bij de prijs inbegrepen. Deze worden eigendom van de cursist.


Nascholingscertificaten
Aan alle cursisten op onze leslocaties wordt een nascholingscertificaat uitgereikt. Net als op paspoorten wordt voor dames de meisjesnaam vermeld. Een nascholingscertificaat wordt, wanneer er sprake is van meerdere bijeenkomsten, alleen uitgereikt aan de cursisten die alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Bij cursussen van vijf of meer bijeenkomsten geldt als voorwaarde een aanwezigheidspercentage van minimaal 80%. Van deze regeling wordt niet afgeweken en deelcertificaten worden niet verstrekt.

Wijzigingen
De Ambelt Academie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, (niet-vervangbare) ziekte van de docent of overmacht een activiteit te annuleren of te verplaatsen. Wanneer data worden gewijzigd bestaat de mogelijkheid om zonder kosten te annuleren.

Inschrijfvoorwaarden
Met het inschrijven voor een studiebijeenkomst, studiedag, cursus of lezing accepteert u onze voorwaarden.

Klachtenregeling
Klachten kunt u indienen door middel van een emailbericht te sturen naar academie@ambelt.nl. Via dit adres kunt u ook onze volledige klachtenregeling opvragen.