Welkom op de website van de Ambelt Academie.

Wij verzorgen scholingsbijeenkomsten, trainingen en ouderavonden die aansluiten bij de vragen en behoeftes van de huidige onderwijspraktijk. Wij delen onze kennis over onderwerpen als ASS (autisme spectrum stoornis), AD(H)D, angst en hechtingsproblematiek, grensoverschrijdend gedrag of pesten. Daarnaast verzorgen wij lezingen door gerenommeerde sprekers.

Als gevolg van de strategische koers die de Ambelt vaart, houdt de Ambelt Academie in haar huidige vorm op te bestaan. Hierdoor kan er nog geen informatie worden gegeven over het scholingsaanbod in schooljaar 2017-2018. Wel kunt u zich nog opgeven voor de activiteiten die dit schooljaar nog op het programma staan.

Heeft u interesse in een scholingsbijeenkomst voor het schooljaar 2017-2018? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via academie@ambelt.nl of (038) 454 19 95.

Registerleraar
Een groot deel van ons cursusaanbod hebben wij ter goedkeuring voorgelegd aan registerleraar. Zodra wij hier een terugkoppeling van hebben, wordt dit vermeld bij de betreffende cursus.

Agenda

Hieronder vindt u onze activiteiten welke op korte termijn starten, maar waarvoor inschrijven nog mogelijk is. 

Ons volledige aanbod voor schooljaar 2016-2017 vindt u hier.